Zoran Drobnjak se ličnim razvojem  bavim od 1993. godine od kada je završio Silva metod, posle čega je završio puno kurseva Živorada Mihajlovića Slavinskog.

Od 2008. počinje da izučava NLP, brzo završava NLP business practitioner, odmah potom i master i kasnije i trening za trenere. Na internetu nalazi obilje materijala, knjiga, home study kurseva u audio i video formatu i prolazi preko 150 različitih kurseva u obliku, knjiga, audio i video materijala na temu NLP, hipnoza, komunikacija, koučing i unapređenje poslovanje.

Prethodni biznis kojim se bavio, „Privatizacije, preuzimanje kompanija, Hartije od vrednosti i finansijsko tržište“ kojim se bavio i imao već izgrađeno ime, bazu klijenata, stekao razne skupe licence, znanja i iskustvo u drugoj polovini 2008. je desetkovan, doslovno. Ovo koliko god nije izgledalo najsjajnije u prvom momentu, dalo je mnogo slobodnog vremena Zoranu, koje je posvetio unapređenju znanja i veština, učenju i primeni svih ovih novih fantastičnih NLP stvari. U međuvremenu je vodio tri grupe prodavaca, držao NLP treninge, treninge prodaje, držao predavanja o hipnozi, sa preko 1.000 koučing sesija. Sve ovo što radi je domen ljudskog razvoja (engl. human development) i efikasne komunikacije kao i etičkog uticaja.

Pored komunikacije u klasičnom smislu, izučava i konverzacionu hipnozu i svojim studentima prenosi određena znanja i iz ove nauke koja na najslikovitiji način demonstrira potencijale ljudskog uma kao i psihologiju ljudi i ljudskog ponašanja.

Pored komunikacije bavi se i finansijama u kojima sam radio na visoko specijalizovanim poslovima brokera, portfolio menadžera i kao sudski veštak za oblast finansijsko tržište i hartije od vrednosti. Bio je suvlasnik više kompanija a danas je jedini vlasnik i direktor kompanije TRADER koja se bavi obukom u oblasti NLP-a, komunikacionih veština i prodaje i koučinogm (coaching).

Otac dva sina Kikija i Ace.