NLP je metod za modelovanje ljudske IZUZETNOSTI (izvrsnosti) kako bi se mogla ponoviti.
NLP je sistemska studija ljudske komunikacije.
NLP je nova tehnologija postignuća.
NLP je moćan i praktičan pristup ljudskom rastu i razvoju.
Ukratko NLP je akronim od Neuro Lingvističko Programiranje i bavi se našom neurologijom i principima funkcionisanja našeg uma, našim jezikom, komunikacijom i kako ona utiče na nas i na druge.

NLP je dao mnogo, svima koje znam da su prošli ovaj trening.
Mnogi ovo smatraju prekretnicom ili bar setom znanja i veština koja značajno menjaju način razmišljanja, ponašanja i komuniciranja.
NLP kao sistem ličnog razvoja omogućava nam u bukvalnom smislu reči da direktno menjamo našu unutrašnju igru.
NLP komunikacioni model čini da komuniciramo jasno i uverljivo sa drugima i sa sobom.
NLP je nastao modelovanjem najuspešnijih ljudi u raznim oblastima. Modelovali su vrhunske komunikatore i prepoznali način razmišljanja i tehnike koje su koristili. Modelovali su vrhunske psihoterapeute, koji su uspevali da svaki put kreiraju promenu u klijentu koja mu je bila potrebna (za razliku od većine koja to nije uspevala). Modelovali su i način razmišljanja (pogled na svet) i tehnike i veštine koje su koristili. I sve ove veštine, tehnike i načini razmišljanja najuspešnijih su nam sada dati na tacni da ih koristimo i uživamo blagodeti uspešnih ljudi.
NLP je set veština i tehnika, ali pre svega NLP je STAV i način razmišljanja. NLP je pogled na svet koji nam omogućava da uvek nalazimo bolji način, da širimo našu mapu i da uvek imamo više uživanja, kao i da intenzivnije živimo naš život i da naučimo naš um da radi u našu korist a ne protiv nas.
NLP nam daje strategije ponašanja najuspešnijih ljudi, pogled na sebe i na svet oko sebe kako to rade najuspešniji ljudi. Ovo je isto kao kada bi smo prepoznali šta je tačno finesa koja Đokoviću daje prednost nad svima ostalima i čini ga superiornim. I da možemo ovu finesu da aktiviramo kod sebe. Đoković puno vežba. Vežbaju i drugi teniseri, ali ipak postoji finesa koju ne mogu da sustignu koliko god vežbali. Ona nije u vežbanju. Ona je u STAVU, u načinu gledanja na stvari (mind setu) u unutrašnjoj igri.

NLP nam omogućuje da direktno kreiramo našu unutrašnju igru ovako kako mi želimo. Kao kada otvorite časovnik i možete da premeštate one točkiće kako vama odgovara i gde želite da bude veći prenos a gde manji, koji da ide brže a koji sporije. 🙂

Ovde imamo prvo način razmišljanja, “čovek je savršen”. Masa drugih sistema ima predstavu o čoveku kao „pokvarenom“ i ako mislimo da je nešto pokvareno i naš odnos prema tome je takav, kao prema pokvarenom …
NLP čoveka smatra savršenim, koji možda u nekom momentu koristi „nekorisne“ strategije i ponašanja. Ali ono što je činjenica jeste da iste misli, emocije i ponašanja daju isti rezultat. Ovo funkcioniše precizno kao sat. Ako želimo drugi rezultat, jednostavno promenimo svoje misli, emocije i ponašanja i dobijemo drugi rezultat. Sistem funkcioniše savršeno, naše je samo da promenimo šta unosimo kao ulaz da bi smo dobili drugačili (korisniji) izlaz. Ja takođe mislim da smo mi svi savršeni i da ako nam nešto ne prija to je zato što koristimo nekorisne strategije i ponašanja. Mi ove strategije i ponašanja možemo lako da promenimo.
Kada umesto neke nekorisne strategije usvojimo drugu korisniju i onda umesto sledeće nekorisne strategije usvojimo drugu korisniju i promenimo i treću nekorisnu strategiju u neku korisniju, ono što kreće da se događa jeste da naš um kreće da uči da prepoznaje nekorisne strategije i naučio je i kako da promeni tu nekorisnu strategiju u korisnu, i vaš um kreće da generalizuje principe koje ste mu vi zadali. Nove, korisnije principe.
Na NLP treningu naučite da upravljate vašim emocijama, ponašanjem i životom.