Postavljanje ciljeva koji se ostvaruju

cilj-koji-se-ostvaruje

Postavljanje ciljeva koji se ostvaruju

15.00

Ovo je kombinacija nekoliko izuzetno efikasnih procesa koji svi zajedno podržavaju jedan drugi i čine da kada ovako postavimo naš cilj često se događa KVANTNI skok u realnosti i cilj kreće da se ostvaruje na načine koji nam pre ovoga možda nisu ni pali na pamet.

Ovde definišemo cilj po SMART metodi, doživimo ostvaren cilj kroz svih 5 čula, postavimo cilj na vremenskoj liniji i dozvolimo da se prošlost i budućnost menjaju i podrže ostvarenje cilja i cilj kreće da se ostvaruje.

Kada postavljate cilj ne treba da se određujete po onome šta ste do sada ostvarivali. Cilj treba da bude ovo što vas pokreće i motiviše. Cilj treba da bude realističan, ali ne u smislu “Šta ste vi do sada ostvarivali”. Cilj treba da bude u okvirima “Šta je iko ikada uspevao da ostvari u sličnim okolnostima”. Ili ako želite da idete izvan ovih granica i imate pozitivan osećaj u vezi toga, tako treba da uradite.

(Kada krenemo u efikasnije vođenje svoga života postavljanje i ostvarivanje ciljeva nam postaje osnovno bavljenje:)

Category:

Product Description

Ovo je kombinacija nekoliko izuzetno efikasnih procesa koji svi zajedno podržavaju jedan drugi i čine da kada ovako postavimo naš cilj često se događa KVANTNI skok u realnosti i cilj kreće da se ostvaruje na načine koji nam pre ovoga možda nisu ni pali na pamet.

Ovde definišemo cilj po SMART metodi, doživimo ostvaren cilj kroz svih 5 čula, postavimo cilj na vremenskoj liniji i dozvolimo da se prošlost i budućnost menjaju i podrže ostvarenje cilja i cilj kreće da se ostvaruje.

Kada postavljate cilj ne treba da se određujete po onome šta ste do sada ostvarivali. Cilj treba da bude ovo što vas pokreće i motiviše. Cilj treba da bude realističan, ali ne u smislu “Šta ste vi do sada ostvarivali”. Cilj treba da bude u okvirima “Šta je iko ikada uspevao da ostvari u sličnim okolnostima”. Ili ako želite da idete izvan ovih granica i imate pozitivan osećaj u vezi toga, tako treba da uradite.

(Kada krenemo u efikasnije vođenje svoga života postavljanje i ostvarivanje ciljeva nam postaje osnovno bavljenje:)

Reviews

There are no reviews yet.