Od Bespomoćnosti do LJUBAVI za 3 minuta (video)

PROMENA od „Ja se osećam Bespomoćno“ (1:35) do „Osećam Ljubav“ (5:30) za samo 3 minuta i 55 sekundi.

U ovom videu vidimo kako naš um ume da uveže stvari na način koji „izgleda“ logično ali u stvari nije, i što je najvažnije nije korisno ni nama ni drugima i ne vodi svrsi koju imamo.

Ovde takođe vidimo koliko lako se ovo može PROMENITI i kreirati logiku koja nam je korisna i vodi u željenu realnost.

Na ovoj sesiji smo pomogli klijentu da promeni svoju realnost iz „Osećam bespomoćnost“ u „Osećam LJUBAV“. Ova promena je kreirana za samo 3 minuta i 55 sekundi.

U ovoj sesiji su postavljena samo 4 pitanja koja su nas povela od „Bespomoćnosti“ do „Nema bespomoćnosti ali ima mali bes“ (za 2 minuta i 26 sekundi) i sledeća 2 pitanja su klijenta povela od „malo besa“ do „LJUBAVI“ (još 1 minut i 18 sekundi). Ova mini sesija traje celih 3 minuta i 55 sekundi. Od bespomoćnosti, preko malo besa sve do LJUBAVI.

Tokom sesije možete čuti da ja kao kouč ponavljam ista pitanja i da izgovaram rečenice koje uspostavljaju koristan frejm za klijenta i konkretnih pitanja je samo 4 od bespomoćnosti do besa i još samo 2 do LJUBAVI.

Često smo upravo ovoliko daleko/blizu od idealnog sebe, ili bar korisnog/efikasnog JA. Često nas samo nekoliko PRAVIH pitanja deli od ovoga što želimo za sebe.


Ili kliknite na https://www.youtube.com/watch?v=8G9YIoql3WQ

 

Hronologija sesije:

Klijent: „Ja se osećam Bespomoćno“ 1:35

Pitanje 1: Koliko je to korisno? 1:40

Pitanje 2: Do kad planirate da se osećate bespomoćno? 1:54

Pitanje 3: Ako Vi upravljate vašim emocijama, da li bi ste se osećali bespomoćno? 2:11

Pitanje 4: Ko kreira vaše emocije? 2:36

Klijent: „Nema bespomoćnosti“ 4:01

Klijent: „Malo sam Besna“ 4:12

Pitanje 1: Koliko Vam je korisno da budete besni? 4:21

Pitanje 2: Ako Vi upravljate vašim emocijama da li bi ste bili besni? 4:36

Klijent: „Osećam Ljubav“ 5:30

Ova sesija je konkretan primer kako funkcioniše naš um i koliko je lako okrenuti logiku koja je ranije bila „jedina“ istina u neku novu, korisniju istinu po nas.

Na sesijama mi se često događa da tema sa kojom je klijent došao i koju je smatrao posebnom, teškom, dugoročnom, nepremostivom rešimo za pola sata i onda se pitamo „Kako da iskoristimo preostalo vreme sesije?“. Naš um sa jedne strane jeste mističan i neistražen i pun potencijala koje možda i ne znamo da postoje, i sa druge strane je jednostavan i predvidiv.

Kada nam klijent opiše svoj „problem“ možemo da se upitamo Koja je struktura koja čini „problem“ mogućim? I onda uradimo sve što je u našoj moći da tu strukturu dovedemo u pitanje i oborimo 🙂

Kada mi imamo ovaj pristup „Tražim nekorisnu strukturu i obaram je i u isto vreme kreiramo novu, korisniju strukturu“ NI JEDAN POJEDINAČAN PROBLEM NE MOŽE DA OPSTANE, često ni jednu celu sesiju.

Primenjene tehnike na ovoj sesiji su: Meta model i Frejming i uče se na NLP Business Practitioneru

Dobrodošli u svet koučinga 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *