Neuro-lingvističko programiranje

NLP-globus

NLP je skraćenica za neuro-lingvističko programiranje, ime povezuje tri najuticajnije osobine koje čine iskustvo čoveka: neurologija, jezik i programi. Neurologija upravlja funkcijama našeg tela, jezik određuje kako se odnosimo prema drugima i komuniciramo, dok naši programi određuju modele sveta koje stvaramo, kako mi vidimo i doživljavamo svet. Neuro-lingvističko programiranje opisuje dinamike između uma (neurologije) i jezika (lingvistike) i kako njihov odnos deluje na naše telo i ponašanje.

NLP je škola pragmatičnog razmišljanja koja se obraća različitim nivoima života čoveka. NLP razotkriva modele razmišljanja, učenja, motivacije, promena. NLP je višedimenzionalan proces koji uključuje i razumevanje ponašanja, fleksibilnost, strategije razmišljanja i daje razumevanje umnih i fizioloških procesa i dinamika učenja i razvoja. NLP je i skup alata i veština koje omogućavaju vrhunsku komunikaciju u svim oblastima života, kao i sisteme za jačanje sistema vrednosti i uverenja koja ih prate. Sledstveno tome, NLP se bavi i ispitivanjem identiteta, lične misije i onoga šta smo. NLP objedinjuje veštine i izvrsnost sa mudrostima i stvaralaštvom.

dinamika-mozga

Kakve su ti misli, takav ti je život! ova mudrost oca Tadeja je i ono što NLP uči i pokazuje kroz brojne aksiome i celokupnu školu.

  • Znaj šta želiš, imaj jasnu ideju željenog rezultata u svakoj situaciji
  • Budi otvorenih čula kako bi primetio koji rezultat dobijaš
  • Budi fleksibilan u menjanju onoga što radiš dok god ne dobiješ ono što želiš

Budi voda!“ rekao je Brus Li i kada primenimo postižemo savršeno ostvarenje.

NLP su osmislili Ričard Bendler i Džon Grinder sredinom sedamdesetih godina XX veka, kroz prepoznavanje obrazaca rada vodećih psihoterapeuta tog vremena: Virdžinije Satir, Firca Perlsa i Milton Eriksona.  Pored identičnih obrazaca komunikcaije, oni su prepoznali i to da ovi vrhunski terapeuti koriste i iste strategije, i imaju slične perceptivne filtere, koji u kombinaciji sa načinom razmišljanja dovode do pozitivnih rezultata. Svoja rad su kasnije proširili na druge uspešne ljude: menadžere, prodavce, profesionalce kojima je komunikacija bila osnovni alat.

grinder-bendler

NLP je pristup komunikaciji, ličnom razvoju i psihoterapiji vas uči vezi između neuroloških procesa („neuro“), jezika („lingvistički“) i obrazaca ponašanja naučenih kroz iskustvo („programiranje“), a koji mogu biti promenjeni kako bi se postigli određeni ciljevi u životu.