Neuro-lingvističko programiranje - Trener

Ne još uvek… uskoro…

Osnovne informacije

  •  …
  •   …
  •   …
  •   …

NLP TRENERSKI = visoki nivo NLP znanja

Podelite fantastična znanja i veštine NLP-a sa drugima

Uskoro...

Sposobnost raporta, sposobnost demonstracije i objašnjavanja tehnika i sadržaja, sposobnost usmeravanja grupe, sposobnost prilagođavanja grupi, sposobnost upravljanja samim sobom, emocionalna stabilnost, sposobnost rada pod stresom, sposobnost donošenja odluke i kompromisa. Veoma je važno da trener poseduje sposbnost “otvorene” i “prikrivene” primene NLP tehnika i metoda. Integracija NLP aksioma na nivou ponašanja u grupnom kontekstu.

Pored toga, treneri će naučiti sledeće veštine: ekološki rad sa pojedincima i grupama, korišćenje grupnih procesa i sposobnosti polaznika, kao i kompetentno vođenje grupe i upravljanje konfliktima, upravljanje sadržajima i procesima na različitim psihološkim stepenima, poznavanje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapeutskih metoda i uobičajenih modela komunikacije, kao i njihova integracija u NLP model.