Naučite svoju decu kako da budu uspešni u životu.

Ako vam je bitna sreća vašeg deteta znajte da je vaše dete izloženo tokom većeg dela svoga života okruženju, koje ga u većini slučajeva uči kako biti prosečan/neuspešan/preživljavati u potrošačkom društvu u kome se 90% vremena troši na TV, socijalne mreže i ostale beskorisne stvari u kome su nam svi drugi krivi osim nas samih i gde nemamo nikakvu odgovornost nad sobom i svojim životom.

Osnovne informacije:

 • 10 tehnika efikasne komunikacije
 • 14 principa uspeha
 • 10 tehnika promene
 • 6 vikenda (modula) po 6h + 6 dana vežbi po 3h  = 54h

  Prijavite se

Ovo ne mora da bude tako!!!

Ako želite:

 • da vaše dete razmišlja svojom glavom
 • da nauči da razlikuje svoja korisna, beskorisna i štetna ponašanja
 • da nauči da nema stresa u životu, već da živi u balansu i efikasnosti
 • da nauči da preuzme odgovornost nad sobom, svojim ponašanjem i svojim životom
 • da nauči o uspehu i navikne se na uspeh u životu
 • da jasnije razume život i druge ljude

Na ovom treningu deca nauče da prigrle igru, kreativnost i radost koju već imaju u sebi.

Nauče kako da nastave da primenjuju svoj osnovni model učenja koji već rade a to je modelovanje uspešnih.

Nauče da ne slušaju starije samo zato što su veći od njih, već razmišljaju svojom glavom i prihvataju ono što je korisno i odbacuju ono što je nekorisno ili štetno po njih.

Što bi Duško Radović rekao „Tucite svoju decu kada primetite da počinju da liče na vas“ 🙂

Uz NLP deca će imati izbora da promisle i odaberu za sebe put koji ih vodi tamo gde im je najkorisnije a to je u življenje svoga života. Radosnog, efikasnog, uspešnog i punog avantura koje deca žele za sebe.

 

 • Kako da postavi cilj
 • Da bude samopouzdano
 • Efikasno komunicira sa vršnjacima
 • Efikasnije uči
 • Bude lider/vođa u društvu
 • Kako da bude odgovornije za sebe i svoj život

Trening drži:

Zoran Drobnjak

NLP Master Trener, IN

COACH Master Trener, ICI

premijum business coach, wing wave coach,

trener autogenog treninga, hipno coach,

Dipl ing menadžmenta, broker, portfolio menadžer,

sudski veštak za finansijsko tržište i HOV

  Prijavite se