Standardizovani koučing paketi:

Biznis koučing

 • Postavite jasnu viziju i misiju.
 • Jasnu i motivišuću ciljnu strukturu.
 • Sagledajte korake koji vode do ostvarenja vašeg cilja.
 • Doživite iskustvo imanja ostvarenog idealnog biznisa za vas.
 • Podignite vašu motivaciju.
 • Prikupljajte sve relevantne informacije.
 • Popravite svoje emotivno stanje u odnosu na vaš biznis. Da li vaš odnos prema vašem biznisu „moje čedo“ ili je to „nešto sa čim sam zaglavljen“. Vaš odnos prema vašem biznisu možete da promenite i onda se menja vaše uživanje, vaša motivacija i vaša akcija, kao i rezultat vašeg biznisa.
 • Menjamo vaša nekorisna uverenja u neka korisnija. Povezujemo ostvarenje ciljeva vašeg biznisa sa vašim vrednostima i vašom svrhom.)

Pozovite sada +381 61 6922 927

Novac U Vašem Umu

money-magnet-230x230

Novac U Vašem Umu

 • Promenite vaš odnos prema novcu.
 • Promenite nekorisna uverenja u korisnija.
  • Uverenja Set1: Novac je loš. Bogati su zli. Novac kvari ljude. Ja moram da patim. Teško se zarađuje novac.
  • Uverenja Set2: Novac je dobar. Bogati mogu da pomažu drugim ljudima. Novac nam pruža mogućnosti. Ja moram da uživam u životu. Ja lako zarađujem novac. Pomislite samo koliko je lakše osobi koja ima ovaj drugi set uverenja.
 • Promenite stav prema novcu i dozvolite mu da slobodno teče. Novac je samo sredstvo za razmenu vrednosti. Ako slobodno i efikasno primate i dajete vrednost novac će pratiti.
 • Menjamo vašu metaforu (priču) koju živite u vezi novca.

Pozovite sada +381 61 6922 927

Samopouzdanje

 • Popravite sliku o sebi.
 • Popravite metaforu koju živite.
 • Prepoznajte ličnu vrednost
 • Podignite nivo uživanja u sebi

Pozovite sada +381 61 6922 927

Ostavite pušenje ODMAH!

Ostavite pušenje i postanite nepušač

 • Menjamo percepciju pušenja, iz uživanje u gađenje
 • Menjamo programe koji su bili aktivni dok ste pušili u druge programe koji onemogućavaju pušenje
 • Izbrljamo motivatore koje ste do sada koristili kao „opravdanje“ za pušenje. To me opušta, uživam, tada sam svoj/a, trenutak za sebe…
 • Pojačamo svest o negativnim aspektima: smrdi, košta, kašalj, nemanje kondicije, bolest …

Pozovite sada +381 61 6922 927

Javni nastup

 • Menjamo nekorisna uverenja. Kreiramo optimalan stav za vas.
 • Uklanjamo negativne emocije i strahove od javnog nastupa.
 • Mentalno vežbate idealni scenario.
 • Optimizujemo vaše stanje za javni nastup.
 • Mini trening o demonstraciji visokog statusa na sceni
 • Konsalting i feedback

Pozovite sada +381 61 6922 927

Privlačenje idealnog/e partnera/ke

 • Sagledate šta tačno želite.
 • Kreirate iskustvo imanja ovoga što želite.
 • Kreiramo jasnu ciljnu strukturu.
 • Kreiramo optimalno stanje za privlačenje idealnog/e partnera/ke
 • Menjamo nekorisna uverenja u korisna.

Pozovite sada +381 61 6922 927

Uživanje u životu 

 • Učimo i vežbamo da pomeramo fokus ka pozitivnim stvarima.
 • Menjamo nekorisna uverenja.
 • Treniramo neurologiju da UŽIVA.

Pozovite sada +381 61 6922 927

Vrhunsko postignuće

 • Za sve kojima je bitno vrhunsko postignuće.
 • Uklanjamo strah od vrhunskog postignuća.
 • Menjamo nekorisna uverenja u korisna.
 • Postavljamo ciljnu strukturu.
 • Doživljavate imanje ostvarenog idealnog rezultata.
 • Vežbamo neurologiju da joj bude prirodno ovo stanje vrhunskog postignuća.
 • Vežbamo za bitan događaj

Pozovite sada +381 61 6922 927

Strah od letenja

 • Uklanjamo strah od letenja
 • Uklanjamo strah od turbulencija
 • Uklanjamo loš osećaj pre leta
 • Menjamo nekorisna uverenja u korisna.
 • Instaliramo dobar osećaj

Pozovite sada +381 61 6922 927

Umanjite hronični bol

 • Bol je informacija
 • Izkomunicirajte sa vašim telom da Vam da ovu informaciju samo kada je neophodno

Pozovite sada +381 61 6922 927

Asertivnost

Pozovite sada +381 61 6922 927

Idealna linija

 • Menjamo sliku o sebi
 • Uklonimo sve strahove i loše osećaje
 • Menjamo uverenja koja vas drže u liniji koju imate sada
 • Uklanjamo razloge zašto jedete kad niste gladni
 • Uklanjamo razloge da imate višak kilograma
 • Uništimo voljenje nekorisne hrane (grickalice, slatkiši …)
 • Smanjujemo uživanje u hrani (ako to želite)

Pozovite sada +381 61 6922 927

Slobodna tema

Pozovite sada +381 61 6922 927

Pozovite sada +381 61 6922 927